Information om Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies (kakor). Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas

I CUVRVES används en cookie för att spara information om inloggad användare. Vid varje sidbläddring skickar användarens dator cookien till CURVES, som med hjälp av cookien kan konstatera att användaren är inloggad och användaren slipper ange sina inloggningsuppgifter för varje sida. Denna cookie sparas på datorns hårddisk och ligger kvar när webbläsaren stängs. Cookien är giltig i två veckor från inloggningstillfället och giltighetstiden förlängs löpande vid användning av CURVES.

För att enkelt nå senast valda funktion och nod i Monitor 3D sparas även detta i cookies med en giltighetstid på två veckor. En annan cookie används för att spara urval och filter i vissa listor så att man vid omläsning av sidan har kvar sitt urval. Denna cookie har en kortare gilitghetstid på en timme.

Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger.